Thông báo tự động từ hệ thống

Hosting của website đã hết hạn.
Sau khi chuyển khoản đóng phí duy trì, hosting sẽ tự động mở lại trong vòng 4h. Chi phí 500.000 VNĐ/ 1 năm Hotline: 0969 137 168.

Thông tin chuyển khoản: